genel sağlık sigortası

GSS’liye Muayene Var İlaç Yok !

Genel ;Sağlık Sigortası sistemine geçilmesi ile birlikte birçok işsiz ve iş bulamayan genç gss borcu ile karşı karşıya kalmıştı. 30 eylül 2015 tarihi gss prim borçluları için borçlarını yapılandırmak amacıyla verilen son tarihti. Bu tarihin geçmesi ile birlikte borcunu ödemeyenler, yapılandırmayanlar için ayrı bir dönem başlamış oldu. Aslında bu dönem borçlu olunan dönemle aynı özelliklere sahip tek fark ise hastanelerde muayene olabilmek fakat eczaneden ilaçları sigorta ile alamamak. Yani muayene var tedavi yok.

gss-borcuGenel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişilere doktorlar tarından yazılan ilaçların tutarları normal sigortalılarda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmıyor. Bakanlar Kurulu almış olduğu bir kararla , GSS prim borcu bulunan kişiler , Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurumlarda, devlet hastanelerinde, aile hekimliklerinde, devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2015’e kadar ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bağlı tesislerine gönderdiği talimatla GSS prim borcu bulunan vatandaşların sağlık kuruluşlarından belirtilen bu tarihe kadar muayene olabilmelerinde problem olmadığını belirterek bu kişilerin muayenelerinin yapılmasını istemiştir. Ancak 31 Aralık 2015 tarihinden sonra GSS borcu bulunanların Sağlık tesislerinden ne şekilde yararlanabileceklerine ilişkin bir düzenleme şuan bulunmamakta.

Ancak bakanlık yukarıda belirtilen talimatın yanında “Ayaktan tedavi sonucunda yazılan reçeteler ve serbest eczanelerden alınan ve SGK tarafından bedeli karşılanan ilaçları bu kapsamın haricinde tuttu. Sebebi ise ilaçların bedellerinin ödenmesinin ayrı bir yasal düzenleme gerektirmesi. Ancak bakanlığın bu tip kararları duyururken sadece resmi kuruluşları konudan haberdar etmesi ve vatandaşların konu hakkında bilgilendirmemesi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmekte. Muayene ücretlerinde ve bunların tahsilatlarında olduğu gibi bu konunun vatandaşları izah edilmesi yükü yine son halkada bulunan eczacılara yüklenmiş gözükmekte.

Sonuç olarak GSS prim borcu olanlar muayene olabilecekler ancak tedavi için gerekli ilaçları eczanelerden alamayacaklar.

Sağlık Bakanlığından yapılan duyuru aşağıdaki şekildedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 67 nci maddesi gereğince, Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunup primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımızdan prim borcunu ödemeyenlere, sağlık tesislerimizde (hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezleri) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) MEDULA sistemi üzerinden provizyon onayı alınamadığı için bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücreti mukabilinde sağlık hizmetleri sunulmuştur.

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile Genel Sağlık Sigortalılarından sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanma imkânı getirilmiştir.

Primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımızdan, mezkûr Kanunun 67 nci maddesi gereğince 60 günü aşan prim borcu bulunanlar (5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar (Bağ-Kur) ile gelir testi yaptıran ya da yaptırmayan kişiler bu kapsamda yer almakta olup, yabancılar ve isteğe bağlı sigortalılar kapsam dışında bulunmaktadır.) 01.10.2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar sağlık tesislerimizden ücret ödemeden yararlanabilecektir.

Kapsamdaki kişilerin sağlık tesislerimize müracaatları halinde MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınabilmesine yönelik düzenlemeler SGK tarafından yapılmıştır.

Sağlık hizmeti sunum sürecinde herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete mahal verilmemesi için Kurum Başkanlığımızca bağlı sağlık tesislerimiz talimatlandırılmış olup, gerekli tedbirler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yrd. Doç. Dr. Hakkı YEŞİLYURT

Kurum Başkanı

samyelieczanesi

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »